GYF / Utveckling & kvalitet / Verksamhetutvecklingsfonden / 2018 - Projektrapporter

2018 - Projektrapporter

Under 2018 beviljades medel för 1 592 755 kr ur verksamhetsutvecklingsfonden. Av de 42 projektansökningar som kom in, var det 17 som beviljades medel helt eller delvis.

Såhär fördelade sig antalet beviljade projekt mellan skolorna:

  • Axel Weüdelskolan 3 projekt
  • Jenny Nyströmsskolan 6 projekt
  • Lars Kaggskolan 5 projekt
  • Stagneliusskolan 2 projekt
  • Förbundsgemensamt 1 projekt

Gymnasieförbundets Verksamhetsutvecklingsfond 2018 - Projektrapporter