GYF / Utveckling & kvalitet / Verksamhetutvecklingsfonden / 2017 - Projektrapporter

2017 - Projektrapporter

Under 2017 beviljades medel för 1 651 057 kr ur verksamhetsutvecklingsfonden. Av de 43 projektansökningar som kom in, var det 28 som beviljades medel helt eller delvis.

Såhär fördelade sig antalet beviljade projekt mellan skolorna:

  • Axel Weüdelskolan 4 projekt
  • Jenny Nyströmsskolan 4 projekt
  • Lars Kaggskolan 10 projekt
  • Stagneliusskolan 6 projekt
  • Ölands Gymnasium 1 projekt
  • Gemensamma projekt 3 projekt

Gymnasieförbundets Verksamhetsutvecklingsfond 2017 - Projektrapporter