GYF / Utveckling & kvalitet / Verksamhetutvecklingsfonden / 2016 - Projektrapporter

2016 - Projektrapporter

Under 2016 beviljades medel för 1 920 744 kr ur verksamhetsutvecklingsfonden. Av de 73 projektansökningar som kom in, var det 29 som beviljades medel helt eller delvis.

Såhär fördelade sig antalet beviljade projekt mellan skolorna:

  • Axel Weüdelskolan 6 projekt
  • Jenny Nyströmsskolan 10 projekt
  • Lars Kaggskolan 7 projekt
  • Stagneliusskolan 4 projekt
  • Ölands Gymnasium 1 projekt
  • Gemensamma projekt 1 projekt

Ta del av dem och låt dig inspireras till egna kommande framåtsyftande projekt.

Gymnasieförbundets Verksamhetsutvecklingsfond 2016 - Projektrapporter