GYF / Utveckling & kvalitet / Verksamhetutvecklingsfonden / 2015 - Projektrapporter

2015 - Projektrapporter

Under 2015 beviljades medel för 1 863 690 kr ur verksamhetsutvecklingsfonden. Av de 58 projektansökningar som kom in, var det 30 som beviljades medel helt eller delvis.

Såhär fördelade sig antalet beviljade projekt mellan skolorna:

  • Axel Weüdelskolan 8 projekt
  • Jenny Nyströmsskolan 6 projekt
  • Lars Kaggskolan 6 projekt
  • Stage4you 2 projekt
  • Stagneliusskolan 9 projekt
  • Ölands Gymnasium 1 projekt
  • Gemensamma projekt 2 projekt

Ta del av dem och låt dig inspireras till egna kommande framåtsyftande projekt.

Gymnasieförbundets Verksamhetsutvecklingsfond 2015 - Projektrapporter