GYF / Utveckling & kvalitet / Verksamhetutvecklingsfonden / 2014 - Projektrapporter

2014 - Projektrapporter

Under 2014 beviljades medel för 1 864 388 kr ur verksamhetsutvecklingsfonden. Av de 48 projektansökningar som kom in, var det 38 av dem som beviljades medel helt eller delvis.

Lars Kaggskolan, Jenny Nyströmsskolan och Stagneliusskolan fick 9 ansökningar var beviljade. Axel Weüdelskolan beviljades 9 ansökningar och Stage4you och Ölands Gymnasium vars ett. Det är en bred spännvidd vad gäller innehåll och inriktning för de olika projekten. Några beröringspunkter för flera av projekten är betoningen på utveckling av digital kompetens i vid bemärkelse. Projekten omfattar allt från inköp av datorer via inredning av nya lärmiljöer till utvecklande av undervisnings metoder. Några av projekten innehåller inslag av internationalisering.Flertalet av projekten har lämnat spår i den befintliga verksamheten och lever vidare.

Ta del av dem och låt dig inspireras till egna kommande framåtsyftande projekt.
Gymnasieförbundets Verksamhetsutvecklingsfond 2014 - Projektrapporter