GYF / Utveckling & kvalitet / Verksamhetutvecklingsfonden

Verksamhetutvecklingsfonden

VUF-logga

Kalmarsunds gymnasieförbund har en verksamhetsutvecklingsfond (VUF) som syftar till att uppmuntra och stimulera förbundets enheter till verksamhetsutveckling. Förbundet avsätter så kallade skolutvecklingspengar där personal kan ansöka om medel för att kunna bedriva projekt som kan härledas till förbundsstyrelsen mål för vår verksamhet.

Övergripande mål
Avsättningen av medel till en Verksamhetsutvecklingsfond ska ge Kalmarsunds gymnasieförbund en positiv "växtimpuls" med syfte att utveckla enheterna och dess verksamhet.

Inriktning
Projektet skall ha en framåtsyftande karaktär och genomförandet skall ha produktutveckling i fokus. Med detta menas metoder och tekniker för hur produkter/enheten ska utvecklas på ett tillfredsställande sätt och stärka sitt varumärke. En viktig utgångspunkt för projekten ska vara styrelsens prioriterade målområden.

Projektet bör innebära:
- en utmaning
- en kvalitetshöjning
- att nyskapande tankar och idéer sprids
- att utvecklingsaspekten framhävs
- att enheten och förbundet stärker sitt varumärke och sin attraktion

Några av de projekt som genomförts kan ni läsa om här till höger.

Nästa ansökningsomgång startar i januari 2021 under förutsättningar att erforderliga beslut tas.