IKT-pedagoger

IKT-pedagoger sitter framför sina datorer

IKT-pedagoger i Kalmarsunds gymnasieförbund

I starten av Kalmarsunds gymnasieförbunds 1-1-satsningen Digital Kompetens fattades beslutet att inte bara leverera ut datorer i verksamheten utan att även anställa fyra IKT-pedagoger. IKT- definieras som informations- och kommunikationsteknik - den del av IT som bygger på kommunikation mellan människor. Sedan augusti 2012 är vi IKT-pedagoger på plats i organisationen. Vi sitter placerade på förbundets gymnasieskolor, men vi fungerar som en sammanhållen grupp där olika kompetenser kan samordnas för att hantera frågor av övergripande karaktär för hela förbundet. Exempelvis planerande och genomförande av kompetensutvecklingsdagar.

Som IKT-pedagoger är stödet till lärare i användande av digitala verktyg i undervisningen den huvudsakliga uppgiften. Vi ska även bedriva en omvärldsbevakning, samverka med skolledning och bibliotekarier, inventera utbildningsbehov, genomföra utbildning, både i grupp och enskilt, samt vara ett dagligt stöd för den pedagogiska personalen i Kalmarsunds gymnasieförbund.

IKT-pedagoger i Kalmarsunds gymnasieförbund:


Dominika Svensson
This is an email address
072-550 33 80

 


Jörgen Florheden
This is an email address
0722-43 49 73IKT-pedagogernas blogg

Genom bloggen vill IKT-pedagogerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund hjälpa, berätta, inspirera och motivera det fortsatta arbetet med digitalidering.

IKTpedagogerna.se

Digital kompetens ksgyf

Den här webbplatsen innehåller grundläggande information, med kortfattat fakta och länkar, om de olika digitala verktyg vi har tillgång till i Kalmarsunds gymnasieförbund. Syfte med webbplatsen är att de enkel och snabb tillgång till instruktioner, beskrivningar och hjälp för anställda i Kalmarsunds gymnasieförbund.

Digital kompetens ksgyf

IKT-katalogen

Syftet med IKT-katalogen är att fortsätta att stärka den digitala kompetensen i Kalmarsunds gymnasieförbund. IKT-katalogen innehåller två huvuddelar, Digitala verktyg och Pedagogik. Kontakta någon av oss IKT-pedagoger om du enskilt eller tillsammans med kollegor är intresserad av att genomföra en workshop eller diskutera hur digitala verktyg kan fungera för att förstärka undervisningen.

IKT-katalogen