Guldtrappan nominering - en skola med framtiden inom digital skolutveckling

Kalmarsunds gymnasieförbund är stolta över att vara en av åtta kandidater till kvalitetsutmärkelsen GULDTRAPPAN 2016. Guldtrappan är "en utmärkelse för skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller digital skolutveckling".

I februari besökte en delegation från Guldtrappans jury Kalmarsunds gymnasieförbund i syfte att få en bredare bild av förbundets verksamhet utifrån det material som tidigare skickats in i nomineringsfasen. Delegationen innehöll representanter från bland annat Skolverket, Datorn i utbildningen (DiU) och SKL. Från förbundets sida medverkade flera personer under dagen; elever, lärare, IKT-pedagoger, SYL, skolledning, förbundsledning. Delegationen fick bland annat möjlighet att lyssna till presentationer av SYL-lärare, skolledning och tjänsteanställda, ha gruppsamtal med lärare samt ha rundvandring med digitala coacherna för att visa upp gymnasieförbundets verksamhet.   

Kalmarsunds gymnasieförbund är mycket nöjda med dagen och tyckte att upplägget visade det digitala utvecklingsarbete som bedrivs inom förbundet på ett utomordenligt sätt. Delegationen påtalade att de var särskilt imponerade av den omfattande utveckling som har skett på mycket kort tid inom förbundet och de duktiga digitala coacherna samt deras funktion i förbundets digitala satsning.

 Digitala coacher 2.0 


Under våren besöker GULDTRAPPAN’s jury de huvudmän som gått vidare och är slutkandidater. Tidigare har en huvudman tilldelats utmärkelsen men nytt för år 2016 är att utmärkelsen ska delas av flera huvudmän. Årets slutkandidater är: Kalmarsunds gymnasieförbund, Linköpings kommun, Sandvikens kommun, Simrishamns kommun, Sollentuna kommun, Stockholms stad, Sundsvalls kommun och Västerås stad. Vilka huvudmän som får utmärkelsen GULDTRAPPAN tillkännages under juni månad 2016. Kalmarsunds gymnasieförbund håller tummarna!

Vad är Guldtrappan?
Utmärkelsen Guldtrappan delas ut till skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete. Genom utmärkelsen vill arrangerande parter lyfta dessa frågor och därmed ge stöd till alla huvudmän i deras utveckling. GULDTRAPPAN delas ut på konferensen Framtidens lärande den 11-12 oktober 2016 i Stockholm.

Bedömningskriterier för nominering till GULDTRAPPAN och fortsatt process är:
1. Vision, strategi och plan för digital skolutveckling, förankrad i den lokala verksamheten, liksom i forskning och gällande styrdokument

2. digital infrastruktur för mångfaldiga, flexibla arbetssätt för elever, lärare och ledare vad gäller hårdvara, internet, trådlösa nät

3. digitala lärresurser och verktyg, licenser/avtal och strukturer för egenproducerade, inköpta och öppna resurser

4. pedagogiskt ledarskap för skolans digitalisering, pedagogisk verksamhet och måluppfyllelse med stöd av med stöd av it

5. inkludering av alla elever genom att med stöd av it göra pedagogiken tillgänglig för alla – oavsett funktionsförmåga

6. digitalt förändringsarbete för att utveckla nya och innovativa pedagogiska arbetssätt och arbetsformer

7. pedagogiskt erfarenhetsutbyte, kunskapsbildning och professionsutveckling för personal, såväl internt som externt


Arbetsgruppen för nominering till Guldtrappan har bestått av IKT-pedagoger, IT-samordnare och kommunikatör inom gymnasieförbundet.