Digitala Coacher

Projektet Digital Kompetens omfattar inledningsvis cirka 2 200 elever i årskurs ett och två, som har egen dator i undervisningen. Alla elever erbjöds att söka till att bli Digitala Coacher, där tanken är att de ska kunna stötta andra elever i den digitala utvecklingen.

Att vara Digital Coach kommer att innebära att man är med och utvecklar den digitala skolmiljön. Digitala Coacher är en resurs och en hjälpande hand för övriga elever på sin skola. Att vara DC är en lärorik process och en merit. Det krävs att man tar ansvar för dina egna studier och bedriver dessa på ett tillfredsställande sätt bredvid rollen som Digital Coach.

Är du intresserad av att vara DC? Kontakta IKT-pedagogen på din skola.