GYF / Utveckling & kvalitet

Utveckling & kvalitet

Kalmarsunds gymnasieförbund arbetar kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och förbättra utbildningen i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, i syfte att säkerställa likvärdighet, kvalitet och elevers möjligheter till goda resultat.

Inom Kalmarsunds gymnasieförbund pågår flera satsningar och projekt. Till vänster presenteras några av projekten.