GYF / Utbildning / Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildningsform med en avslutande examen som bygger på ett mycket nära samarbete mellan arbetslivet och olika utbildningsanordnare.

Kalmarsunds gymnasieförbund bedriver yrkeshögskoleutbildningar på:

Utbudet av yrkeshögskoleutbildningar varierar över tiden och godkänns av Myndigheten för yrkeshögskoleutbildningar. På yrkeshogskolan.se kan du läsa mer om hur yrkeshögskoleutbildningar är utformade och vilka utbildningar som finns.