GYF / Utbildning / Gymnasieprogram / Yrkesprogram / Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Elever på vård- och omsorgsprogrammet tränar i skolan på att vårda andra människor

Vård- och omsorgsprogrammet finns på Jenny Nyströmskolan och är ett yrkesprogram. Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med människor. Från och med läsåret 20/21 förändras programmet med flera nya ämnen där syftet är att ge dig som går utbildningen kompetens för att få arbete som undersköterska.

bild på film klipp

Under utbildningen utvecklar du dina kunskaper och färdigheter inom vård, omvårdnad och omsorg. Du kommer att lära dig vad en god hälsa innebär och vad livsstilen har för betydelse för hälsan. Du kommer att utveckla din förmåga att kommunicera, bemöta och vårda människor med olika behov på ett yrkesmässigt sätt. Du studerar hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt hur sjukdomar kan förebyggas och botas.

Utbildningen ska utveckla din kreativitet, initiativförmåga och kvalitetsmedvetenhet för att kunna lösa olika problem i vård- och omsorgssituationer. En viss del av utbildningen är arbetsplatsförlagd (APL). Du får då tillämpa och utveckla dina yrkeskunskaper på olika arbetsplatser tillsammans med handledare. 

På vård- och omsorgsprogrammet kan du söka ett stipendium till din körkortsutbildning. Du har också möjlighet till viss utlandspraktik. 

Vård- och omsorgsprogrammet i Kalmar ingår i VO-college som är ett nationellt nätverk där arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackförbund samverkar för en kvalitet i utbildning och framtida möjligheter till anställning. Efter uppnådd yrkesexamen får du ett diplom som är en merit när du söker jobb.

Fördjupad information om restaurang- och livsmedelsprogrammet

bild på film klipp

Efter utbildningen

Efter din utbildning har du möjlighet att arbeta till exempel på sjukhus, hälsocentral, hemsjukvård, särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst eller som personlig assistent. Inom programmet ges du möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högskola/universitet. Möjlighet till vidare studier finns också på yrkeshögskola. Tala med din studie- och yrkesvägledare.

För mer information besök Jenny Nyströmskolan.