GYF / Utbildning / Gymnasieprogram / Yrkesprogram / VVS- och fastighetsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

VVS- och fastighetsprogrammet finns på Lars Kaggskolan och är ett yrkesprogram. VVS- och fastighetsprogrammet är för dig med intresse av teknik och som har praktisk förmåga. Du får lära dig i praktik och teori om installation, service och underhåll av till exempel värme- och sanitetssystem, Är du intresserad av jobb inom ventilation, VVS, industrirör eller kyla inom tekniska installationer så är denna utbildning rätt för dig.

bild på film klipp

VVS-montörens arbete består i att installera och underhålla rörsystem och andra komponenter som gör att vi får ett trivsamt och behagligt inomhusklimat och att vi bland annat kan duscha och tvätta oss. Installation och underhåll sker inte bara i bostäder, utan även på sjukhus, i affärshus, kontor, sportanläggningar och industribyggnader. 

VVS- och fastighetsprogrammet har två inriktningar:

  • Ventilation
  • VVS

Inriktningar

Ventilation
Inriktningen ventilation är en lärlingsförlagd utbildning och den ger dig fördjupade kunskaper i service, drift och underhåll samt mätning och injustering. Du lär dig även om hur olika ventilationssystem fungerar samt hur du utför felsökning och åtgärdar fel med hjälp av rätt
typ av utrustning och verktyg. En ventilationsmontör ser till att det finns frisk och ren luft inomhus, att rum är fria från farliga partiklar och fukt som kan skada människor och byggnader. Jobbet som ventilationsmontör handlar om att se till att nya och gamla byggnader samt små fastigheter och fabrikslokaler har ett bra och fungerande ventilationssystem. Arbetet innebär till största del montering av kanaler, rör, fläktar, aggregat samt underhåll. Ibland kräver det att du i egen verkstad tillverkar olika kanaler och vinklar.

VVS
I inriktningen VVS får du grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktion av värme-, ventilations-, sanitets- och kylsystem, samt kunskaper i praktisk ellära och injusteringsteknik. Du får även utbildning i att läsa och förstå manualer, ritningar, flödesscheman, skrivna instruktioner samt att göra beräkningar. Utbildningen är indelad i praktik, där du får grundläggande kunskaper i  installationsteknik, lödning och gassvetsning, samt teori som innehåller bland annat systemkunskap, ritningsläsning och enklare dimensionering. Minst 15 veckor förläggs på VVS-företag som APL (arbetsplatsförlagt lärande). VVS- och fastighetsprogrammet på Lars Kaggskolan ger dig en bred individanpassad utbildning som gör dig attraktiv i det framtida samhället. I utbildningen certifieras du med: Heta Arbeten, Säker Vatteninstallation samt Sax/Skylift-bevis. VVS-utbildningen på Lars Kaggskolan är branschrekommenderad utbildningsanordnare sedan läsåret 2010/2011.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du två års lärlingsutbildning på ett VVS-företag innan du blir kallad till ett branschprov för att få ut ditt yrkesbevis vid godkänt prov. Du har även möjlighet till vidare studier på yrkeshögskola. Du som önskar har möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högskola/universitet hos oss på Lars Kaggskolan inom ramen för individuellt val. För den som vill 
utbilda sig vidare inom ventilationsteknik så är tänkbara jobb t.ex. injustering av ventilationssystem, arbetsledare, kalkylator och konstruktör.

För mer information besök Lars Kaggskolan.