GYF / Utbildning / Gymnasieprogram / Yrkesprogram / El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet (EE)

Två elever på el- och energiprogrammet labbar

El- och energiprogrammet finns på Lars Kaggskolan och är ett yrkesprogram. El- och energiprogrammet är för dig som vill arbeta med modern teknik inom automation, dator- och kommunikationsteknik, elteknik eller energiteknik.

bild på film klipp

Utbildningen är yrkesinriktad och det finns goda möjligheter att få jobb direkt efter gymnasiet. Första året läser alla elever gemensamt och sedan väljer du inriktning inför årskurs 2.

Programmet erbjuder APL (arbetsplatsförlagt lärande) upp till 15 veckor, men även 20 veckor (för ETG på etablerade branschföretag inom regionen). Inom utbildningen finns möjlighet att läsa till grundläggande behörighet till högskola och universitet.

 

El- och energiprogrammet har fyra inriktningar:

  • Automation
  • Dator- och kommunikationsteknik
  • Elteknik
  • Energiteknik

Inriktningar

Automation
Inriktningen automation ger kunskaper inom datorteknik och drift- och underhållsteknik. Det innebär att du utbildas i förmågan att planera, installera och driftsätta automatiserade anläggningar. Du kommer även att arbeta yrkesmässigt med till exempel underhållsarbete och felsökning i automatiserade anläggningar.
Elev på automationsinriktningen labbar med hjälp av sin dator på el- och energiprogrammet
 
Dator- och kommunikationsteknik
Inom den här inriktningen utbildas du för arbete inom tre stora yrkesområden. Det första området omfattar arbete med persondatorer, servrar, operativsystem, nätverk och support. Nästa område innebär arbete inom hemelektronik, där du får lägga tyngdpunkten på installation och driftsättning av till exempel mediesystem, hemmabio och projektorer. Det tredje området behandlar arbete inom teleinstallation, såsom installation och driftsättning av inbrottslarm, passagesystem och antennsystem.

Händer som löder
 
Elteknik
Du lär dig att installera elcentraler, belysning och elmotorer, men också larm, datanät och övervakningsanläggningar. Felsökning, underhåll och service är viktiga inslag. Du får också lära dig att kontrollera och dokumentera dina elanläggningar. På Lars Kaggskolans elteknikutbildning arbetar vi enligt det branschrekommenderade ETG-konceptet vilket innebär att du efter tre år i utbildning kommer att vara färdig elektriker. Lärlingstid och yrkesprov ingår i utbildningen.

 

Energiteknik
Du får kunskaper i att genomföra drift- och underhållsarbeten och servicefunktioner inom bostäder
och större el- och fastighetsanläggningar. Inriktningen leder till att du utvecklar förmågan att arbeta med energistyrning (värme, ljus och ventilation) inom olika yrkesbranscher. På inriktningen arbetar vi bland annat med energieffektivisering, energiproduktion, mätning, installation av t.ex. solceller, värmepumpar m.m. 

 

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som installationselektriker, automationstekniker, industrielektriker, nätverkstekniker, servicetekniker, drift- och
underhållstekniker, driftoperatör med mera. Det finns även möjlighet till vidareutbildning inom exempelvis yrkeshögskola, högskola och universitet.

För mer information besök Lars Kaggskolan.

etg partner logotype

Branschrekommenderad skola

Lars Kaggskolans inriktning elteknik inom el- och energiprogrammet är en branschrekommenderad utbildning. 

Elteknikbranschens gymnasieskolor