GYF / Utbildning / Gymnasieprogram / Yrkesprogram / Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

En elev på bygg- och anläggningsprogrammet snickrar

Bygg- och anläggningsprogrammet finns på Lars Kaggskolan och är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta inom något av bygg- och anläggningsbranschens yrken. Beroende på vilken inriktning du väljer kommer du att få goda yrkeskunskaper inom något av områdena husbyggnad, anläggning, måleri eller plåtslageri. Utbildningen ger dig en stabil grund för ett livslångt lärande inom ditt yrke eller genom vidare studier vid yrkeshögskola, högskola och universitet.

bild på film klipp

Bygg- och anläggningsprogrammet har fyra inriktningar:

  • Husbyggnad
  • Mark och anläggning
  • Måleri
  • Plåtslageri

Inriktningar

Husbyggnad
Inriktningen för dig som vill jobba med nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler i små och stora byggföretag. Exempel på yrken är träarbetare, golvläggare, murare och betongarbetare. Du får lära dig husbyggnadsprocessens alla stadier från projektering till det att objektet är färdigt att användas. Du jobbar med grundläggande byggnadsarbeten i varierande material och får möjlighet att lära dig om olika byggnadskonstruktioner, tillsammans med de krav som gäller för nybyggnation, renovering samt om- och tillbyggnad. Lagar och bestämmelser och hur du söker information om detta är viktig kunskap.

Mark och anläggning
Den här inriktningen är till för dig som vill jobba utomhus med markarbeten. En markanläggare arbetar ofta tillsammans med fordonsförare till anläggningsmaskiner där de tillsammans utför planering och iordningställande av grönytor, sten och asfaltbeläggningar. I utbildningen till markanläggare får du även lära dig att bygga vatten och ledningsnät och grundlägga stabil mark för vägar och byggnader.

Måleri
Inriktningen är för dig som vill jobba med ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor, uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial, samt få kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden. Efter tre år på Lars Kaggskolan är du redo för en lärlingsanställning som byggnadsmålare. Du kommer att utveckla din förmåga att planera och utföra olika typer av målningsarbeten och uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial. Färglära, olika måleritekniker och målningsmaterialens estetiska och skyddande funktion är viktiga kunskaper för en duktig byggnadsmålare. Du kommer att få lära dig om hur olika verktyg och material används och vårdas. Även här är lagar och bestämmelser och hur du söker information om detta viktig kunskap.

Plåtslageri
Som byggnadsplåtslagare arbetar du med att lägga tak, montera olika plåtdetaljer på hus och beklädnader på fasader. Arbetet sker både inom- och utomhus och inte sällan på hög höjd. En byggnadsplåtslagare bör vara en bra problemlösare och vara kreativ. Du kommer att få lära dig att jobba med olika verktyg och material. Lagar och bestämmelser och hur du söker information om detta får du också lära dig.

Efter utbildningen

Efter gymnasiet sker färdigutbildningen som anställd lärling i ett bygg-/måleriföretag. Efter cirka 2,5 år som lärling erhåller du ett yrkesbevis. Du har möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högskola/universitet på Lars Kaggskolan inom ramen för individuellt val. Du kan också välja att läsa vidare på yrkeshögskola.

För mer information besök Lars Kaggskolan.

Branschrekommenderad skola

Lars Kaggskolans bygg- och anläggningsprogram är en branschrekommenderad utbildning. 

BYN

Lärling

Detta yrkesprogram går också att läsa som gymnasielärling från årskurs 2. Det innebär att du har mindre schemabunden tid i skolan och i högre grad är ute på en arbetsplats för att uppnå dina yrkeskunskaper.