GYF / Utbildning / Gymnasieprogram / Högskoleförberedande program / Samhällsvetenskaps - programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

elever studerar på samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet finns på Stagneliusskolan och är ett högskoleförberedande program.

På samhällsvetenskapsprogrammet får du kunskaper om hur vårt samhälle fungerar och hur det kan se ut i andra länder. Du får lära dig att förstå samspelet mellan människor och samhälle men också lära dig att kritiskt kunna granska och analysera, skriva och argumentera. 

bild på film klipp

På det här programmet finns det tre inriktningar:

  • beteendevetenskap 
  • medier, information och kommunikation
  • samhällsvetenskap

För dig som är intresserad av människor och relationer så finns inriktning beteendevetenskap. Här får du utöver de gymnasiegemensamma ämnena läsa psykologi, sociologi, ledarskap och kommunikation. På den här inriktningen får du också fördjupa din förståelse för varför människor gör som de gör i olika situationer som t.ex. hur de beter sig i grupp och vad som kan ligga bakom olika beteenden. 

Du som väljer inriktning medier, information och kommunikation får förutom fördjupade kunskaper i samhällsvetenskapliga ämnen, lära dig att arbeta med olika medietekniker som foto, film, tv, digital bildbehandling, ljudproduktion och journalistik. I samtliga mediekurser får du tillgång till modern teknisk utrustning och du får lära dig hur du bäst sprider ett budskap från idé till färdig produkt på ett intresseväckande sätt. Du får också studera journalistik, information och reklam, samt ta reda på hur media påverkar människor, hur åsikter formas och varför omvärlden uppfattas som den gör. 

Inriktning samhällsvetenskap ger dig fördjupade kunskaper i ämnen som handlar om samhället omkring dig. Du undersöker och arbetar med frågor som rör samarbeten, makt, genus, politik, konflikter, kultur, miljö, hållbara samhällen och litteratur. På den här inriktningen får du läsa mycket samhällskunskap, svenska och historia. Den passar dig som gillar att läsa, skriva, diskutera, följa nyheter, läsa om historiska händelser och besöka historiska platser. Samhällsvetare arbetar även med frågor som handlar om hur människor tänker och fungerar utifrån olika synvinklar. 

Under inriktning beteendevetenskap finns det två profiler:

  • idrott och ledarskap
  • räddning och säkerhet

Under första året på profilen idrott och ledarskap så får du läsa samma ämnen som övriga elever på samhällsvetenskapsprogrammet men under år två och tre läser du de inriktningsämnen som är specifika för inriktningen beteendevetenskap som t.ex. ledarskap och organisation, samhällskunskap 2 och kommunikation. Under ditt andra och tredje år får du också läsa fördjupningskurser i pedagogiskt ledarskap, humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, naturkunskap 2 samt idrott och hälsa 2. Du kan också välja att ägna ditt individuella val åt ditt egna idrottsintresse. På profilen idrott och ledarskap kommer du att få prova på såväl olika idrotter som friluftsliv i olika former. 

Profil Räddning och säkerhet ger dig en inblick i hur säkerhetsarbetet fungerar i samhället och ger dig en bra grund om du vill arbeta i yrken som ansvarar för räddning och säkerhet. Du får möjlighet att bredda dina kunskaper inom folkhälsa, räddningstjänst samt själv- och samhällsskydd. Dessutom fokuserar en del av kurserna på vilken beredskap och organisation som finns för stora olycksscenarier. Undervisningen är främst teoretisk men praktiska inslag ingår som t.ex. studiebesök, fallstudier, övningar och rollspel. 

Efter utbildningen

Efter studier på samhällsvetenskapsprogrammet oavsett inriktning är du behörig till studier på yrkeshögskola, högskola och universitet. Inriktning beteendevetenskap är en bra förberedelse för dig som vill fortsätta att studera till exempelvis socionom, psykolog, polis eller lärare. Inriktning medier, information och kommunikation ger dig en bra grund för ett framtida yrkesliv inom mediavärlden. Som samhällsvetare kan du utbilda dig till exempelvis jurist, polis, psykolog, socionom, journalist, lärare eller historiker.

Profilen idrott och ledarskap kan leda till många yrken som t.ex. sjukgymnast, personlig tränare, polis eller idrottslärare. 

Räddning och säkerhet passar dig som vill läsa vidare till ex. brandsoldat, polis, sjuksköterska, väktare eller kriminalvårdare. Profilen passar också för dig som tycker det verkar intressant att jobba inom försvar, kustbevakning eller sjöräddning. I vissa fall kan en komplettering av din gymnasieexamen behövas, eller att du använder ditt individuella val för att läsa in rätt behörighet.

För mer information om samhällsvetenskapsprogrammet - läs här. 

För mer information om idrott och ledarskap - läs här. 

För mer information om räddning och säkerhet - läs här.