Estetiska programmet

En gymnasieexamen på estetiska programmet ger dig en grundläggande behörighet till fortsatta studier på högskola/universitet och du har möjlighet att öka din behörighet ytterligare med dina individuella val.

Många elever som gått på det estetiska programmet studerar vidare på högskolor, universitet, folkhögskolor, yrkeshögskolor och skolor utomlands. En del fortsätter inom bild, media, dans, teater eller musik medan andra väljer yrken som till exempel ekonomer, jurister, lärare, psykologer med mera. En estetisk utbildning med högskolebehörighet ger dig en stor fördel på framtidens arbetsmarknad, då den förstärker din förmåga till kreativ problemlösning!

bild på film klipp

Omgivningen utvecklar dig
På estetiska programmet lär du dig inte bara av lärarna utan också av kompisar, mentorer och personer från yrkeslivet. Tillsammans kommer ni att göra massor av spännande saker under dina tre år på gymnasiet. Det blir mycket jobb - men också kunskaper för livet. Alla inriktningar inom det estetiska programmet har legitimerade, kunniga och engagerade lärare, och inom karaktärsämnena finns yrkeskunskaper inom lärarnas kompetensområden. Skolan tar även in gästföreläsare, ordnar workshops och yrkesmentorer beroende på vilken inriktning du läser.

Verklighetsbaserade projekt
När du producerar något utvecklar du en förmåga att komma på nya idéer. Detta är ett viktigt sätt att lära sig, oavsett om det är inom media, musik, dans, teater eller bild. Du får utvecklas i teknik och i modeller för kreativ problemlösning tillsammans med andra, vilket du kommer ha nytta av under hela ditt yrkesliv. Du kommer bli utmanad till att ta egna initiativ, få skapa konserter,

Om programmet
Det unika med det estetiska programmet är möjligheten till personlig utveckling inom ditt intresseområde samtidigt som du når högskolebehörighet! Bredden inom det estetiska området kan även vara en inkörsport till framtida inriktningar som du kanske inte tänker på. Inom många områden är kommunikation och kreativitet viktiga verktyg. En estetisk grund ger dig en fördel eftersom du kan närma dig olika yrken och utbildningar på ett annat sätt. Detta gör dig väl förberedd att möta morgondagens yrken.

Workshops, audition och intervju
Alla inriktningar på det estetiska programmet bjuder in till workshops eller auditions för att du ska få chans att få en uppfattning om innehållet i programmet och fördjupningskurserna. Mer information om hur detta går till får du när du har sökt till oss. Du hittar också mer information på Jenny Nyströmsskol hemsida. 

Efter utbildningen
Estetiska programmet är högskoleförberedande, vilket gör att du förbereds för högre studier inom samhällsvetenskapliga, humanistiska och konstnärliga högskoleutbildningar. Du får också en bra grund för fortsatta studier inom bild, foto, musik, dans, teater och media. Vilket yrke du än väljer kommer du ha nytta av den träning i kreativt tänkande, problemlösning och skapande som estetiska programmet erbjuder. 

Antagningsprov

Alla inriktningar på det estetiska programmet har antagningsprov-
/workshops där du som deltar kan få upp till 20 extra poäng att lägga till dina grundskolebetyg. Mer information om hur antagning på respektive inriktning går till kan du hitta på skolans hemsida.

Jenny Nyströmskolan

Välj en inriktning!

När du söker till det estetiska
programmet så ska du också
välja inriktning. Varje inriktning
har en egen ansökningskod.