GYF / Utbildning / Läsårstider

Läsårstider

Enligt Skolförordningen (2011:185) skall läsåret ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem fortbildningsdagar för personalen. Läsåret skall börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen.