GYF / Utbildning / Evenemang / Gymnasiemässa / Mässprogram för Stagneliusskolan

Mässprogram för Stagneliusskolan

Det här händer på Stagneliusskolan den 8 oktober klockan 10.00-14.00.

Besöksadress: Fredriksskansgatan 5, Kalmar
Telefon: 0480-45 15 30
E-post: This is an email address
www.stagneliusskolan.nu

Ekonomiprogrammet

Ekonomi (Sal A3, plan 1), Juridik (Sal A4, plan 1) Ekonomielever informerar om sin utbildning. (Sal A1 & A2, plan 1) klockan 10.15, 10.45, 11.15, 12.30.

Försäljnings- och serviceprogrammet

Programmets café är öppet under mässan (Sal A5, plan 1) Vi bjuder på fika! Kom in och ta en fika så berättar elever och lärare mer om utbildningen!

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap (Sal B1, plan 2)
Samhällsvetenskap (Sal B2, plan 2)
Medier, information och kommunikation (Sal B3, plan 2) Beteendevetenskap:
- profil Räddning och säkerhet (Sal B4, plan 2)
- profil Idrott och ledarskap (Sal B5, plan 2)

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)

NIU fotboll och NIU innebandy (Huvudentrén, plan 1). Kombinera ekonomi-, försäljnings- eller samhällsvetenskapsprogrammet med NIU. Välkommen så berättar vi mer!

Ast-enheten

För dig som har en funktionsbeskrivning inom autismspektrumtillstånd (AST) finns det möjlighet att söka till tre olika program:

  • Samhällsvetenskapsprogrammet:
  • Medier, information och kommunikation
  • Försäljnings- och serviceprogrammet

Individuellt alternativ: för dig som saknar gymnasiebehörighet

Välkommen till Storken, Stagneliusgatan 14C (högskoleförberedande- och yrkesprogram) eller Stagneliusgatan 14D (introduktionsprogram), där lärare och elever berättar mer om våra program.

Ung företagsamhet (UF)

UF informerar om hur entreprenörskap bidrar till att stimulera ungas kreativitet och idérikedom. (Plan 1)

Biblioteket

Besök biblioteket – skolans hjärta! En tillgång när du börjar plugga – böcker, tidningar och arbetsplatser! (Plan 2).

Elevhälsan

Träffa Elevhälsans personal utanför biblioteket (Plan 2).

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Studie- och yrkesvägledarna finns på plats hela dagen för information om programmen med mera (Huvudentrén, plan 1). Vi kommer att ha två infopass tillsammans med kåren i aulan klockan 11.00-11.30 och kl. 13.00-13.30. Vi informerar om skolan, vilka program vi har och elevkåren informerar om aktiviteter såsom rugbyn m.m.

Elevkåren

Träffa styrelsen och få mer information om våra evenemang. Vad är en elevkår, vad gör vi och hur kommer eleverna in i bilden? (Plan 1)