GYF / Utbildning / Evenemang / Gymnasiedagen

Gymnasiedagen

Alla elever i åk 9 samt elever i gymnasieskolans introduktionsprogram bjuds i novembermånad in till en fördjupad information om gymnasieskolornas olika program och inriktningar. Det finns 5 olika pass mellan kl. 9.00–14.00 och de flesta informationer varar i ungefär 40 min. Vissa program informerar parallellt i flera klassrum och vissa program har endast information vissa tider. Se programvalsbroschyr för exakt schema. Har din grundskola inte anmält er? Kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Programvalsblankett
I elevernas programvalsblankett finns information om tider för de olika passen och vad som erbjuds på de olika skolorna. Denna blankett är elevens egna schema och behöver inte skickas in till gymnasieskolorna.

Transporter
Medföljande personal från grundskolorna fyller en viktig funktion med att hjälpa eleverna tillrätta under dagen och att närvara vid er skolas lunchtillfälle. Respektive grundskola ansvarar för sina elever inkl. transporter under dagen. Transporter till/från Naturbruksgymnasiet Kalmar och SYAB ordnas av resp friskola och bussarna avgår från Jenny Nyströmskolan. Se programbroschyr för exakta tider. 

Lunch
Gymnasieförbundet bjuder alla elever i åk 9 på lunch under dagen och den serveras endast på förbundets tre skolor Jenny Nyströmskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan. Information om tid och skola för er lunch meddelas en vecka innan Gymnasiedagen. Viktigt för oss är därför att få reda på hur många från er skola som beräknas delta och som vill äta lunch. Det är också viktigt att varje skola följer sitt lunchschema då det är många som vill äta lunch denna dag.

Gymnasiesärskolan
För elever som är mottagna i Särskolan kan Gymnasiesärskolan i Kalmar vara ett alternativ. Ta kontakt med Anders Nord, tel. 0705-69 31 31, This is an email address för att boka in eventuellt besök.

Har du några frågor, kontakta din studie- och yrkesvägledare. Grundskolor kan kontakta This is an email address om ni har några frågor.

Programvalsbroschyr till elever

Information om gymnasiedagen