GYF / Om oss / Studieekonomi / Stipendier

Stipendier

Här nedan presenteras några av de fonder som går att söka om du har studerat eller studerar vid någon av förbundets skolor. Till samtliga stipendier måste olika kriterier uppfyllas för att du ska kunna söka. När du har hittat en fond som matchar dig kan du skriva ut ansökningshandlingen, fylla i och skicka till adressen.


Stiftelsen Ingemarsson

Stipendier för utveckling av undervisning

Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse delar i regel ut stipendier vartannat år. Nu har vi glädjen att annonsera stipendier för utdelning under 2022. I stiftelsens ändamål ingår att stödja och uppmuntra utveckling av undervisning och utbildning på alla nivåer inom det svenska utbildningsväsendet. Mottagare till stipendierna skall vara lärare eller lärare i samarbete med studerande vid svenska skolor (även förskolor), högskolor och universitet samt övriga engagerade i undervisning eller utbildning.

För stipendierna 2022 har stiftelsen formulerat ett tema:
• pedagogisk utveckling på yrkesinriktade utbildningar på gymnasienivå

Senast 14 januari 2022 vill vi ha din ansökan.

Läs mer och ansök>>


Svenska kyrkan, Växjö stift

Ledigförklarande av stipendier och bidrag sker årligen med sista ansökningsdag i februari och mars. Ansökan ställs till respektive stiftelses styrelse och skickas till stiftskansliet. Information angående ansökningstider samt kontaktpersoner ges nedan. Ansökan till 2021 års stipendier och bidrag skall vara stiftskansliet tillhanda senast den 2 mars 2021.

Läs mer och ansök


Samfond 1 
Samfond 3
Dahmska fonden

Studerande vid universitet och högskolor, som avslutat sin utbildning vid någon av Kalmar kommuns gymnasieskolor, kan erhålla stipendier ur ovanstående fonder.

Läs mer och ansök


STIPENDIUM - FRÖBERGSKA STIFTELSEN

Fröbergska stiftelsen hjälper behövande studerande från församlingarna i Kalmar, Kläckeberga, Dörby, Hossmo, Ljungby, S:t Sigfrid, Åby eller Förlösa.

Läs mer och ansök 


AXEL OCH SOFIA ALMS STIFTELSE

Axel och Sofia Alms stiftelse avser att dela ut stipendier till behövande unga som studerar vid gymnasium eller bedriver motsvarande folkhögskolestudier.

 Läs mer och ansök


MAJBLOMMAN

För barn och ungdomar som har besvärligt på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social funktion.

Läs mer och ansök


PONTUS NOHRES STIFTELSE 

Pontus Nohres stiftelse delar ut stipendier till behövande unga personer för att bereda dem tillfälle till undervisning eller utbildning på gymnasienivå. Stiftelsen delar ej ut stipendier till studerande vid universitet och högskolor.

Läs mer och ansök


Sällskapet Ölänningarna

Stipendium för öländska ungdomar.

Stipendiet kan sökas av ungdomar under 25 år, mantalsskrivna på Öland eller med öländsk bakgrund. Sökanden bör inte ha fast arbete eller bedriva egen företagsamhet. Stipendiet kan användas för utbildning utanför ordinarie skolsystem, till kursavgifter, resebidrag eller aktivitet som har med utbildning eller förkovran att göra inom kultursektorn i vid mening.

Läs mer och ansök