GYF / Om oss / Elevhälsa

Elevhälsa

skolsköterska i möte med en elev

I Kalmarsunds gymnasieförbunds verksamhet ingår elevhälsoarbete. Elevhälsan arbetar för att ge gymnasieeleverna det stöd de behöver under sin gymnasietid. 

I elevhälsan hos Kalmarsunds gymnasieförbund ingår skolsköterskor, skolkuratorer, specialpedagoger, speciallärare, studie- och yrkesvägledare, skolläkare och skolpsykolog.

På varje gymnasieskola finns det EHT-team som består av bl.a. skolans skolsköterskor, skolkuratorer, speciallärare/pedagoger samt studie- och yrkesvägledare. 

Följande personer arbetar på alla våra skolor dvs förbundsövergripande:

En gymnasist står med böcker och en mobil i sin hand.

Gymnasist - att hantera livet i gränsen mellan ungdom och vuxen

Läs gymnasieförbundets elevhälsas broschyr om råd och tips inför gymnasietiden

 

Broschyren finns också översatt till följande språk:
The brochure is translated into the following languages:

Ergonomi - variera din arbetsställning vid datorn

Behåll din goda fysik, undvik smärta och öka koncentrationen genom att använda tipsen om variation, vinkel och rörelse. 

KSGYF Ergonomisite