GYF / Om oss / Förbundsdirektionen / Sammanträdesdagar 2021

Direktionens sammanträdesdagar 2021

Direktionen för Kalmarsunds gymnasieförbund sammanträder följande dagar:

28 januari
25  februari
25 mars
22 april
27 maj
2 september
30 september
29 oktober
25 november 
16 december

Budgetkonferens 28-29 oktober.

Arbetsutskottets sammanträdesdagar 2021

19 januari
16 februari
16 mars
13 april
18 maj
24 augusti
21 september
19 oktober
16 november
7 december

Förbundssekreterare

Ingegerd Andersson
Kalmarsunds gymnasieförbund
Stagneliusgatan 14B
0480-45 15 00

E-post