Kallelse 2021-11-25

Tid: Torsdag 25 november, klockan 09.00
Plats: Campus Storken, sammanträdesrum Slottet

Tidsplan

08.30 Gruppmöten
09.00 Direktionsmöte

Direktionen för Kalmarsunds gymnasieförbund kommer bl.a. att behandla Budget och verksamhetsmål 2022 samt ekonomisk planering 2023-2024.

Se kallelse/föredragningslista med handlingar i menyn till höger.