Kallelse 2023-03-02

Tid: Torsdag 2 mars, kl. 09.00
Plats: Campus Storken, sammanträdesrum Slottet

Tidsplan:
08.30 Gruppmöten
09.00 Direktionsmöte

Se kallelse/föredragningslista med handlingar i menyn till höger.