Kallelse 2023-01-26

Tid: Torsdag 26 januari, kl. 09.00
Plats: Campus Storken, sammanträdesrum Slottet

Tidsplan: 
08.30 Gruppmöten
09.00 Direktionsmöte

Se kallelse/föredragningslista med handlingar i menyn till höger.