Kallelse 2022-09-29

Tid: Torsdag 29 september, kl. 09.00
Plats: Campus Storken, sammanträdesrum Slottet

Tidsplan:
08.30 Gruppmöten
09.00 Direktionsmöte

Se kallelse/föredragningslista med handlingar i menyn till höger.