Kallelse 2022-05-19

Tid: Torsdag 19 maj, klockan 09.00
Plats: Hotell Skansen, Färjestaden

Tidsplan
08.30 Gruppmöten
09.00 Direktionsmöte

Se kallelse/föredragningslista med handlingar i menyn till höger.