GYF / Om oss / Förbundsdirektionen / Anslagstavla

Kalmarsunds gymnasieförbunds officiella anslagstavla

Detta är Kalmarsunds gymnasieförbunds officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden om direktionens sammanträden (f.d. styrelsen).

På tavlan anslås även tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med direktionen samt dess arbetsutskott. Dessa publiceras senast två dagar efter att protokollet justerats.


Tillkännagivande sammanträden

Direktionen sammanträder torsdagen den 29 september kl. 09.00 på Campus Storken, Stagneliusgatan 14 B, sammanträdesrum Slottet

Kallelse och handlingar


Tillkännagivande justerade protokoll

Organ: Direktionen
Sammanträdesdatum: 2022-09-01
Justerat: 2022-09-13
Datum då anslaget sätts upp: 2022-09-14
Datum då anslaget tas ner: 2022-10-06
Förvaringsplats för protokollet: Stagneliusgatan 14B, Kalmar
Direktionens protokoll>>

Organ: Arbetsutskottet
Sammanträdesdatum: 2022-08-23
Justerat: 2022-09-01
Datum då anslaget sätts upp: 2022-09-02
Datum då anslaget tas ner: 2022-09-26
Förvaringsplats för protokollet: Stagneliusgatan 14B, Kalmar
Arbetsutskottets protokoll>>

Möjlighet att överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som fattats av direktionen kan du överklaga. Det finns två olika sätt att överklaga - laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Läs mer>>

Kallelse och handlingar