GYF / Om oss / Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

KAA; kommunala aktivitetsansvaret; skollagen; Borgholm; Kalmar; Mörbylånga; Torsås; gymnasieförbundet, brev, motivationscoach

Varje kommun i Sverige har ett informationsansvar enligt Skollagen (SFS 2010:800, kap 29, § 9) som innebär att en hemkommun ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt (t.om. åk 9) men inte har ett examensbevis från gymnasiet samt ej fyllt 20 år, är sysselsatta. Detta i syfte för att kunna erbjuda dem lämplig individuell coachning.

Tillhör du dem som har fått brev?

Om du är mellan 16 och 20 år och inte går på gymnasiet har du  fått ett brev från motivationscoachen. I brevet uppmanas du att lämna uppgifter om din sysselsättning och det kan du göra genom att ringa, sms:a, maila eller fylla i det formulär som du kommer till om du klickar här.

Om du tar kontakt med KAA så erbjuds du även kontakt med vår motivationscoach, som du kan läsa mer om via den här länken: Din Motivationscoach

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss inom KAA så hittar du kontaktuppgifter längst upp till höger på denna sida.

Om Kommunalt Aktivitetsansvar (KAA)

Kalmarsunds gymnasieförbund administrerar aktivitetssansvaret i sina medlemskommuner - Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommun.

Det kommunala aktivitetssansvaret, KAA har alltså till uppgift att kartlägga sysselsättningen hos alla ungdomar mellan 16-20 år i medlemskommunerna som inte är inskrivna vid ett gymnasium eller inte fått ett examensbevis från ett gymnasieprogram. KAA-enheten får också meddelande från gymnasieskolorna då någon elev avbryter sina gymnasiestudier så att kontakt kan tas med eleven.

KAA-samordnaren/motivationscoachen skickar varje termin ut ett brev till alla ungdomar, 16-20 år, som inte finns registrerade i Kalmarsunds gymnasieförbunds elevregister med en uppmaning att höra av sig till motivationskonsulenten och berätta vilken sysselsättning hon/han har.