GYF / Om oss / Jobba hos oss / Våra kärnvärden

Våra kärnvärden

Våra kärnvärden är framtagna av våra medarbetare, elever, chefer och politiker.

Kärnvärdena representerar vilka gemensamma styrkor vi har inom gymnasieförbundet och vad vi lovar våra målgrupper. De kan beskrivas som en sammanfattning av förbundets identitet, vilka vi är och vad vi vill stå för och hur vi vill uppfattas.

I Kalmarsunds gymnasieförbund skapar vi tillsammans

Mångfald och framtidsmöjligheter
På våra skolor finns ett stort utbud av utbildningar. Kvalitet och långsiktighet skapar möjligheter – både för elever och personal. Här kan du utveckla din kompetens och dina förmågor för att möta framtidens utmaningar.
Trygghet skapar trivsel
All vår verksamhet bygger på trygghet och att människor känner sig välkomna. Genom samarbete och respekt skapar vi en inkluderande miljö med plats för alla.
Digital kompetens i framkant
Vi har en bred digital kompetens och strävar efter att ligga långt fram i utvecklingen. Vi kännetecknas av en innovativ undervisning där vi kombinerar IT med modern
pedagogik.
Engagemang och glädje ger utveckling
Vi jobbar aktivt för att människor ska utvecklas tillsammans och samarbeta med andra. Genom ett stort engagemang och en positiv inställning skapar vi förutsättningar för ett livslångt lärande.

 

Vårt löfte till dig som medarbetare i Kalmarsunds gymnasieförbund är att du alltid kan förvänta dig fler möjligheter!

Våra kärnvärden; Mångfald och framtidsmöjligheter, Trygghet skapar trivsel, Digital kompetens i framkant, Engagemang och glädje ger utveckling