GYF / Om oss / Förbundskansliet

Förbundskansliet

Förbundskansliet leds av förbundsdirektören och består av stödfunktioner som samordnar och ansvarar för förbundets olika områden.

Några av de stödfunktioner som finns via förbundskansliet är exempelvis inom ekonomi, kansli, arbetsrätt, arbetsmiljö, personal, IT och kompetensutveckling.

Förbundskansliet biträder direktionens, förbundsdirektörens och enheternas behov av spetskompetenser och kan knyta till sig ytterligare experthjälp vid behov eller under vissa projektperioder.

Förbundskansliet tar också fram beslutsunderlag, konsekvensanalyser och utredningsarbeten.

Skolrestaurangerna på Jenny Nyströmskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan ingår också i Kalmarsunds gymnasieförbund och tillhör förbundskansliet.

Kontakta förbundskansliet>>