GYF / Om oss / Ekonomi / Budget och verksamhetsmål

Budget och verksamhetsmål - Ekonomisk planering

Kalmarsunds gymnasieförbund upprättar varje år ett budgetdokument som avser tre år. Första året är en detaljbudget och nästkommande två åren är planperioder. Styrelsen fastställer varje år nästkommande års budget i november.

Syftet med budgetdokumentet är att skapa ett sammanhållet dokument som synliggör gymnasieförbundets vision och de prioriterade områden som ska ligga till grund för allt planerings- och genomförandearbete inom förbundets enheter.

Med hjälp av budget, prioriterade områden och enheternas lokala planer får utbildningsverksamheten i förbundet ett antal tydliga och mätbara mål inom prioriterade områden. En röd tråd skapas därigenom från de nationella målen, genom de kommunala, till enheternas egna målbeskrivningar.

Frågor om budgeten besvaras av ekonomichef Carina Cerafiani.