GYF / Om oss / Ekonomi / Årsredovisning

Årsredovisning

Kalmarsunds gymnasieförbund gör ett delårsbokslut, per den 31/8 varje år, samt ett årsbokslut. De senaste av direktionen fastställda årsboksluten presenteras till höger.


Vid frågor om bokslut och årsredovisning kontakta controller Caroline Johansson.