GYF / Om oss

Om gymnasieförbundet

Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som startade 1 juli 1995. Förbundet har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås.

Ordförande för Kalmarsunds gymnasieförbund är Dzenita Abaza (S) och vice ordförande är Björn Andreen (M). Förbundsdirektör är Mats-Peter Krantz.

Politiker
Gymnasieförbundets politiska styrning utövas av en direktion som består av 11 förtroendevalda från de fyra medlemskommunerna.

Skolor
Kalmarsunds gymnasieförbund bedriver såväl gymnasie- och vuxenutbildning, som kvalificerad yrkesutbildning.

Förbundets gymnasieskolor i Kalmar är Gymnasiesärskolan, Jenny Nyströmsskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan. Inom förbundet finns även Ölands utbildningscenter i Borgholm.

Gymnasieutbildningarna omfattar nationella program, program med profiler och introduktionsprogram. 

Vuxenutbildning finns på Axel Weüdelskolan i Kalmar och på Ölands utbildningscenter i Borgholm. 

Det finns också externa gymnasieskolor - fristående gymnasieskolor - som inte ingår i Kalmarsunds gymnasieförbund.

Restaurang & Café
Kalmarsunds gymnasieförbund har restaurang- och caféverksamhet på våra gymnasieskolor. Verksamheten ska servera elever en god och näringsriktig lunch i en trivsam miljö och har egna tillagningskök på skolorna Jenny Nyströmsskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan, samt cateringverksamhet på Jenny Nyströmsskolan.

Mål och styrdokument
Förbundets viktigaste lokala måldokument är budgetdokumentet, där vision, prioriteringar, uppdrag och resurser framgår. Syftet med budgetdokumentet är att skapa ett sammanhållet dokument som synliggör gymnasieförbundets vision och de prioriterade områden som ska ligga till grund för allt planerings- och genomförande arbete.

Med planen vill politiken visa på de områden som anses angelägna att utveckla.

Ramarna för förbundets verksamhet anges i skollagen. 

Studerande och medarbetare
Cirka 3 250 elever finns inom gymnasieskolan och ungefär 1 000 studerande inom kommunal vuxenutbildning. Personalen utgörs av cirka 525 tillsvidareanställda.