GYF / Nyhetslista / Vår undervisning fortsätter som vanligt

Vår undervisning fortsätter som vanligt

Publicerad: 2022-09-16 08:32

Under torsdagen kunde vi läsa i media om hot som riktades mot CIS Internationella skola och Västra skolan i Kalmar. Händelsen är polisanmäld och Polisen håller på med en utredning. Skolledningen på dessa två skolor har beslutat att all undervisning på fredagen ställs in. Det är inte Polisen som har bedömt eller beslutat att skolorna behöver stängas.

Krisledningsgruppen för Kalmarsunds Gymnasieförbund har varit i kontakt med Polisen och de bedömer att det inte finns någon hotbild mot någon av Kalmarsunds Gymnasieförbunds skolor: Jenny Nyströmskolan (och gymnasiesärskolan), Lars Kaggskolan, Stagneliusskolan, Axel Weüdelskolan eller Ölands utbildningscenter. Vi bedömer därför att undervisning kan fortsätta som vanligt.

Kalmarsunds gymnasieförbund har kontinuerlig kontakt med Polisen och skulle vi få någon indikation på att läget förändras kommer vi agera direkt.