GYF / Nyhetslista / Välkommen på bokrelease!

Välkommen på bokrelease!

Publicerad: 2022-10-04 13:05

Onsdag den 5 oktober klockan 11.00-12.00 i entrén till Stagneliusskolan, uppmärksammar vi Maria Prim och Camilla Ahlström som har släppt en bok ”Egenkontroll i skolan – att stärka elevers välbefinnande genom delaktighet, inflytande och stöd”. Varmt välkommen att träffa våra nyblivna författare, äta snittar och få höra om den nya boken.

Både Camilla och Maria är lärare på Stagneliusskolan, Camilla undervisar i psykologi och sociologi och Maria i psykologi och samhällskunskap. De har båda arbetat med hälsofrämjande arbete sen 2017 och idén till boken kom för två år sen.

- Vi har aldrig skrivit en bok förut men hade en tydlig tanke om vad vi ville göra. Vi fick mycket bra hjälp av förlaget. Det är en konst att förmedla något så att andra verkligen förstår, berättar Maria Prim.

Boken har två tydliga delar, en som ger en bakgrundsbeskrivning och förståelse för den ohälsa som våra elever upplever idag, en som ger många konkreta verktyg för hur lärare kan arbeta i sitt klassrum för att stärka sina elever. Boken är främst skriven till lärare på gymnasiet, men är också användbar för lärare som undervisar på mellan- och högstadiet. Innehållet i boken bygger även på författarnas erfarenheter och omvärldsbevakning av andra skolor, och kan vara användbart för många andra.

- Boken innehåller lättillgänglig information för lärare att använda i sin undervisning. Små praktiska justeringar som ska vara enkla att göra. Alla behövs för att vi ska kunna skapa förändring, säger Camilla Ahlström.

Boken har de skrivit på sin fritid och på arbetstiden gör de workshops tillsammans med kollegor för att implementera metoden kooperativt lärande.

- Forskningen visar att metoden har goda effekter på elevers välmående genom att bland annat öka närvaron, skapa större delaktighet, känslan av meningsfulla lektioner och ökad motivation, säger Camilla.

Det är studentlitteratur som gett ut boken och den finnas att köpa på ställen där böcker köpes, till exempel på Adlibris: https://www.adlibris.com/se/bok/egenkontroll-i-skolan---att-starka-elevers-valbefinnande-genom-delaktighet-inflytande-och-stod-9789144155647

Följ gärna Camilla och Marias instagram-konto "Lärarmöjligheter" som fokuserar på hälsofrämjande arbete inom skolan.