GYF / Nyhetslista / Ny YH-utbildning

Ny YH-utbildning som Cloud and IT-infrastructure specialist

Publicerad: 2021-02-19 08:01

Axel Weüdelskolan i Kalmar kommer till hösten 2021 att starta YH-utbildningen Cloud and IT-infrastructure specialist. Utbildningen omfattar 400 yrkeshögskolepoäng och utbildningstiden är 2 år med start i september 2021. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Utbildningen ger kompetens för att utforma en komplett infrastruktur för privata och publika molntjänster. Studenterna får kunskaper i att implementera avancerade LAN, WAN och nätverkslösningar, administration av Windows servrar och Linuxbaserade serversystem. Stor vikt läggs vid arbetsprocesser och kvalitetskriterier samt din förmåga att kommunicera och dokumentera på engelska. Identitetshantering, programmering, förändringsledning, IT-säkerhet och klientoperativ ingår också i utbildningen. I YH-utbildningar ingår också praktik på närbelägna företag/organisationer i länet. 

Efter avslutad utbildning kan studenterna jobba i många spännande yrkesroller såsom IT-konsult, drifttekniker IT, IT-infrastrukturspecialist, IT-tekniker inom molntjänster, operations manager inom IT och supporttekniker för att nämna några.

– Axel Weüdelskolan och Kalmarsunds gymnasieförbund är en modern utbildningsanordnare som förser invånarna i förbundets medlemskommuner med möjligheter till kompetensförsörjning. Det råder stor kompetensbrist inom digitalisering och IT i såväl privat som offentlig sektor så det här kommer att bli en utbildning som täcker upp efterfrågan på arbetsmarknaden, säger Monica Thiel, rektor på Axel Weüdelskolan.
– Arbetet med att ta fram utbildningen har skett i samverkan med arbetslivets och involverade företagares behov. Axel Weüdelskolan, Näringslivsenheten i Kalmar kommun och IT-företaget Atea har samverkat i arbetet med att utforma utbildningen och ansökan. Det finns också utrymme för fler företag att delta i utbildningssatsningen, säger Lennart Nordström, projektledare av yh-utbildningen.

Utbildningen är på 2 år och leder till en yrkeshögskoleexamen som Cloud and IT-infrastructure specialist. Lärande i arbete (LIA-praktik) är en del av utbildningen och ingår med totalt 20 veckor. Utbildningen är beviljad för tre omgångar, där första omgången startar september 2021. 25 platser i varje omgång. Läs mer om utbildningen på Axel Weüdelskolan.