GYF / Nyhetslista / Media Literacy Camp

Media Literacy Camp - en internationell ögonöppnare!

Publicerad: 2022-01-28 10:09 elever i digitalt samtal med journalister från andra länder

Onsdagen den 26/1 hade ES MEDIA och eleverna i ES19B samt medielärarna förmånen att få delta i ett samarbete med FOJO i en Media Literacy Camp. Det var egentligen meningen att eventet skulle vara ett studiebesök av ett 25-tal journalister och lärare från flera länder i öst, till Kalmar, Fojo och till Jenny Nyströmskolan och ES MEDIA utbildningen. På grund av pandemin ställdes eventet om till ett digitalt distansevent via länk istället. Journalisterna och lärarna i öst deltog från sina hemländer, och elever och lärare på ES MEDIA deltog från sitt klassrum.

bildskärm med frågor som eleverna vill ställa till journalisterna
 
digitalt samtal mellan elever och jorunalister via FOJO
 

Östblocket är intresserade av våra medieutbildningar i Sverige och vi och våra elever är intresserade av journalisternas och lärarnas villkor i öst, säger Ingela Fyreskär, medielärare och inriktningsansvarig för ES MEDIA. Att ta in verkligheten i klassrummet är något vi arbetar med på många olika sätt på ES MEDIA, fortsätter Ingela, och det här är ett sätt att få förståelse för världen utanför oss. Den direkta kontakten med andra kulturer och världen utanför skolan är direkt kopplad till motivation och engagemang menar Ingela.

Vill du läsa mer om Media Literacy Camp från den 26/1?
Läs även Barometerns artikel.