GYF / Nyhetslista / Låsning av våra skolor

Låsning av våra skolor

Publicerad: 2021-12-10 14:29 våra skolor

Som ett led i gymnasieförbundets trygghetsarbete kommer vi successivt att påbörja låsning av våra skolor. Naturligtvis ska elever hos oss ha fortsatt bibehållen tillgänglighet till den skola där de har undervisning, så behörighet för detta kommer att läggas på elevers skollegitimation.

Förbundet kommer under hösten att påbörja låsning av våra byggnader i Kalmar genom att låsa Lars Kaggskolan. Skälet att vi börjar med en skola är att vi behöver få en kontrollerad process, med tid att finjustera eventuella processer i hantering mm. Under våren fortsätter arbetet med att låsa övriga skolor.

Alla elever har genom sin skollegitimation behörighet till skolans lokaler under skoltid. 

Har ni frågor kring era skollegitimationer. Vänd er till er skolas expedition.