GYF / Nyhetslista / Lars Kaggskolan har ett skolbibliotek i världsklass

Lars Kaggskolan har ett skolbibliotek i världsklass

Publicerad: 2019-03-27 14:11 Bibliotekarierna Sara och Pia i Lars Kaggskolans skolbibliotek

Lars Kaggskolan har tilldelats utmärkelsen "Skolbibliotek i världsklass" av fackförbundet DIK. 2019 års utmärkelsen kännetecknas av ett fokus på ett kvalitetsarbete. Det vill säga att det finns en systematisk och återkommande utvärdering på lokal nivå (ibland kommunal nivå). Kvalitetsarbetet ska syfta till skolutveckling och en högre måluppfyllelse hos eleverna.

Elever får hjälp av en bibliotekarie i skolbiblioteket
 

Kriterierna i bedömningsarbetet har varit följande:

Ett skolbibliotek i världsklass:

• är en tydlig del av skolans pedagogiska vision
• samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande
• stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld
• stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier
• erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser
• har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

• är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
• ger eleverna verktyg för källkritik
• lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
• är navet i den digitala kunskapsskolan!