GYF / Nyhetslista / Vi tycker inte heller att svartsjuka är romantiskt

Vi tycker inte heller att svartsjuka är romantiskt

Publicerad: 2023-01-31 13:17 En ritad bild på en kniv som går igenom ett hjärta.

Kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt" genomförs för sjunde året i rad. Kampanjen uppmärksammar och synliggör killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Kampanjen pågår under februari och mars med start den 1 februari.

Vilka har skapat kampanjen?

De som står bakom kampanjen under 2023 är Polismyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se.

Fokus på ungas relationer

Syftet med kampanjen är att väcka eftertanke hos ungdomar. Vi vill att de ska fundera över hur deras relationer ser ut och vad som egentligen är en bra relation eller inte, eftersom ungdomar är en särskilt utsatt grupp när det gäller våld i nära relationer. Det handlar både om att förebygga våldsutsatthet och om att upptäcka de som redan är utsatta eller som utsätter någon för våld i ungas partnerrelationer.

Inriktning 2023

Under 2023 års kampanj är fokus att nå ut till yrkesverksamma som möter unga. Vuxna med kunskap och förståelse för ungas relationer kan göra stor skillnad. Vi önskar därför att kampanjen sprids till alla verksamheter där unga finns, som till skola, fritid, socialtjänst, ungdomsmottagning, rättsväsende och idéburen verksamhet. Kalmarsunds gymnasieförbund är såklart med och sprider den här kampanjen till våra unga.

Vad gör vi?

Förbundet kommer att delta på föreläsningar, konferens och uppmärksamma kampanjen ute på skolorna i form av digitalt och tryckt material. Vi kommer även att sprida kampanjen på sociala medier.