GYF / Nyhetslista / Jämställdhetspriset 2021

Fyra lärare vinnare av jämställdhetspriset 2021

Publicerad: 2021-12-17 13:18 Jämställdhetspristagarna 2021

2021 års pristagare till jämställdhetspriset tilldelas fyra lärare inom gymnasieförbundet.

Fyra medarbetare kallades den 16 december till ett möte på Campus Storken där de överraskades och uppvaktades med blommor, prischeck samt diplom av förbundsdirektör Mats-Peter Krantz och verksamhetsområdeschef Stefan Regebro. 2021 års pris på 15.000 kr delas mellan fyra lärare. Från vänster på bilden ovan: Annelie Arvidson (Stagneliusskolan), Max Polteg (Jenny Nyströmskolan), Filip Elmersson (Stagneliusskolan) och Helena Svedrin (Ölands utbildningscenter).

För åttonde året i rad delar förbundsdirektionen ut jämställdhetspriset och i år delas priset mellan två pristagare som får ta emot 5000 kr vardera. Årets pris delas mellan Helena Svedrin, Filip Elmersson, Max Polteg och Annelie Arvidson.

Övergripande motivering
Alla fyra pristagare har arbetat flera år inom förbundet och har med sitt engagemang och driv i jämställdhets- och hbtqi+-frågorna verkat för att utveckla organisationen på olika sätt. I pride-gruppen, i HÅJ, i hedersnätverk och i det dagliga arbetet. Alla fyra har en kompetens i frågorna och ett förhållningssätt gentemot eleverna med fokus på att bryta stereotypa normer och föreställningar.

Filip Elmersson på Stagneliusskolan
Filip började på Stagneliusskolan 2017. Han är lärare och undervisar i historia och svenska, SVA. Han är en del av förbundets pride-grupp, där han är engagerad och driver frågorna om hbtqi+ framåt. I sin undervisning inkluderar han jämställdhetsfrågorna och är en förebild för unga män. Han är bra på att lyssna, har en ödmjuk hållning och är ambitiös.

Motivering: Jämställdhet och könens lika värde är ofta en fråga som kvinnor får driva och motivera, men på Stagneliusskolan har vi Filip som kämpar för ett jämställt samhälle och bidrar till att fostra våra elever, och även oss lärare, till att se människors lika värde.
Nominerad av: Johanna Carling (Lärare Stagneliusskolan).

Annelie Arvidson på Stagneliusskolan
Annelie har arbetat i förbundet sedan 2008. Hon arbetar som lärare i historia, religion, filosofi och gymnasiearbetet på Stagneliusskolans AST-enhet (utbildning för ungdomar med en funktionsbeskrivning inom autismspektrat). När det gäller jämställdhetsarbetet arbetar Annelie på alla plan, dvs både främjande, förebyggande och åtgärdande. Hon samarbetar över ämnesgränserna och genomför en undervisning som är normkritisk och som stärker elevernas demokratiska kompetens. Hon undervisar om mänskliga rättigheter, jämställdhet, sex och samlevnad och HBTQI-frågor. Hon tillämpar ett empatiskt nyfiket ledarskap i, och utanför, klassrummet vilket öppnar upp för engagemang, samtal och diskussioner om svåra frågor och möjliggör perspektivtagning. Även utanför klassrummet skapar hon goda relationer med eleverna genom att engagera dem i olika rastaktiviteter där samtalen kan fortsätta. För att öka elevernas delaktighet och möjlighet till inflytande i skolan stöttar Annelie eleverna på AST-enheten i arbetet med att driva ett elevråd.

Motivering:
Hon främjar lika villkor för kollegor och elever på arbetsplatsen. Hon får mig att inspireras och hon har stöttat mig och många andra kollegor och elever. Dessutom har hon inspirerat mig i min undervisning i frågan om jämställdhet.
Nominerad av: Per Ottosson (lärare AST-enheten).

Max Polteg på Jenny Nyströmskolan
Max har arbetat i förbundet och på Jenny Nyströmskolan sedan 2002. Han undervisar i samhällskunskap, geografi, religion och historia. Han har tidigare arbetat på barn- och fritidsprogrammet, men sedan 2014 arbetar han på introduktionsprogrammet. Max är oerhört engagerad i jämställdhetsfrågor. Max är också mycket engagerad i arbetet mot hedersvåld och deltar i det kommande arbetet med MVP (Mentors in violence prevention). Det är Max engagemang i jämställdhetsarbetet som verkligen når fram till eleverna och gör skillnad på riktigt. Max är inte rädd för att ta upp svåra och ibland obekväma ämnen med sina elever i klassrummet för att bland annat få dem att förstå vad lika rättigheter betyder i Sverige. Han är också med i förbundets pride-grupp och arbete med hbtqi+.

Motivering
Jag vill nominera Max Polteg till jämställdhetspriset 2021. Max har oförtrutet under flera år jobbat med värdegrunden hos våra elever som har en annan kulturell bakgrund, bland annat genom samtal med killgrupper. Max är också en lärare som aldrig backar för att ta de där svåra och allvarliga samtalen med eleverna i klassen i samma stund som situationen uppkommer. Utöver detta är Max involverad i Pride och kommer att jobba med MVP kommande år. Kort sagt så är Max Polteg genuint intresserad av att göra skillnad för våra elever och samhället i stort.
Nominerad av: Marie Wolke (rektor på Jenny Nyströmskolan).

Helena Svedrin på Ölands utbildningscenter
Helena har arbetat på Ölands utbildningscenter sedan maj 2018 och blev då anställd som lärare på SFI. Hon har de senaste åren jobbat heltid på restaurangutbildningen. Helena är mycket kunnig inom sina ämnen och engagerar sig i alla elever så att de får precis det som de behöver. Hon är driven och utvecklingsbenägen och ser hela tiden nya möjligheter. Hon drar sig inte för att jobba lite extra för att eleverna ska få det där lilla extra. Under hennes tid på förbundets restaurangutbildning så har det hänt väldigt mycket.

Hon är också engagerad i förbundets HÅJ-grupp och även i jämställdhetsarbetets tillhörande pride-grupp där hon driver frågorna om hbtqi+ framåt och har nära till att se lösningar och utveckla dessa frågor att bli mer aktuella och till att genomsyra allt arbete vi gör i skolan. Helena har varit nominerad åren tidigare för sitt jämställdhetsarbete, men under 2021 tog hon ett stort ansvar i att organisera prideveckan i förbundet.

Nominering:
Inom Sfi arbetade hon med att jämställa män och kvinnor inom alla områden. Det med rätt förhållningssätt och på ett ödmjukt sätt. Hon har som mål; det får ta tid, kanske de kan överföra det till sina barn. Dagligen inom alla temaområden arbetar hon med bilder, filmer och praktisk. Detta som ett naturligt inslag i undervisningen. Praktiskt genom att tillsammans bygga ett förråd. Förrådet förvarar nu Sfi sina cyklar som de flesta kan använda efter träning. Kvinnorna får träna vattenvana och lära sig simma. Alla blir trygga i Helenas närvaro och lär sig snabbt. Männen som från början var lite skeptiska är nu stolta över sina kvinnor. De lagar också mat och bakar med alla sysslor däromkring, tillsammans.
Nominerad av: Carina Nordenmarker (lärare Ölands utbildningscenter) 2019.

Om jämställdhetspriset

Förbundskansliet fick in totalt 25 nomineringar på både elever och medarbetare. Jämställdhetspriset är på 15 000 kr och kan delas ut till en eller flera personer, medarbetare och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund, för att premiera goda insatser i förbundets verksamhet som bidragit till en ökad jämställdhet eller som arbetat för att motverka begränsande normer kring kön och genus.