GYF / Nyhetslista / Information till vårdnadshavare via mejl

Information till vårdnadshavare via mejl

Publicerad: 2022-11-10 12:42

Är du vårdnadshavare till elev på någon av våra gymnasieskolor? Då kan du få information från oss till din e-post.

Det händer många saker på skolan och i gymnasieförbundet som kan finnas väsentligt intresse för dig som vårdnadshavare ta del av. Det kan gälla information om krishändelser, informationsträffar, större aktiviteter som sker på skolan eller på gymnasieförbundet. Det gäller alltså inte information som du har direkt med ansvarig lärare eller annan skolpersonal.

För att vi ska kunna ge dig snabb och digital information behöver vi din e-postadress. Den lämnar du enklast genom vår e-tjänst "Kontaktuppgifter från vårdnadshavare". Det är frivilligt att lämna samtycke.

E-tjänst: Kontaktuppgifter från vårdnadshavare