GYF / Nyhetslista / Information avseende coronaviruset

Information avseende Coronaviruset

Publicerad: 2020-03-11 13:30 Tvätta händerna

Kalmarsunds gymnasieförbund och våra skolor arbetar kontinuerligt med att minska risken för smittspridning av covid-19.

Uppdatering 2021-09-28:

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att stanna hemma och testa sig om man får symtom på covid-19 ligger kvar. För personer som inte är fullvaccinerade ligger råden om att hålla avstånd och undvika stora evenemang kvar.

Från och med 29 september införs lättnader i restriktioner kopplade till covid-19. Kalmarsunds gymnasieförbund bedriver närundervisning på plats i skolan sedan läsårsstart i augusti 2021. Utbildning för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen har tagit fram en plan för återgång till studier på plats som kommer genomföras i etapper under hösten. En hybridlösning kommer vara det nya normala för att bedriva utbildning inom vuxenutbildningen framöver för att möta de behov som finns.

Enbart elever som är friska ska gå till skolan. Elever som uppvisar symptom på förkylningar eller sjukdom ska stanna hemma. Eleverna ska vara symptomfria i två dagar innan de återvänder till skolan.

Personal som visar symptom på förkylningar eller sjukdom ska stanna hemma.

Utlandsresor

Elever och personal som har rest utomlands bör vara uppmärksam på symtom. Alla som reser in i till Sverige från länder utanför Norden bör PCR-testa sig för covid-19 vid ankomst, helst samma dag och även om man inte har symtom. Beroende på vilket land du reser in ifrån så gäller olika rekommendationer. Läs vad som gäller hos Folkhälsomyndigheten

Kalmarsunds gymnasieförbund har ansvar för att motverka spridning av covid-19. I detta arbete är det viktigt att ta vara på erfarenheterna av det förebyggande arbetet från pandemin.

Därför är det viktigt att du fortsätter att: 

  • tvättar händerna ofta.
  • hostar och nyser i armvecket.
  • håll avstånd ca. 1,5 m mellan varandra.
  • stannar hemma om du är sjuk. Det är extra viktigt just nu.

Mer och utförlig information finns att läsa på Folkhälsomyndigheten och på Skolverket.