GYF / Nyhetslista / HT 2021

Inför läsårsstart hösten 2021

Publicerad: 2021-06-21 09:51 datorer och elever

Vid läsårsstart 21/22 är utgångspunkten att våra skolor ska bedriva skolförlagd undervisning då det är den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet.

Nu när vaccinationstäckningen ökar bland ungdomar och i den vuxna befolkningen bedömer Folkhälsomyndigheten att det i höst är möjligt att återgå till närundervisning som huvudregel i alla skolformer för barn och unga. Det vill säga klassrumsundervisning på plats i skolans lokaler. Det kommer alltså inte vara nödvändigt med distansundervisning i förebyggande syfte i samma uträckning till hösten.

Vuxenutbildning

Rekommendationen om fjärrundervisning på vuxenutbildningen är borttagen från och med 1 juni 2021. Vuxenutbildningen vid de olika enheterna Axel Weüdelskolan och Ölands utbildningscenter har tagit fram en plan för återgång till studier på plats som kommer genomföras i etapper under hösten. En hybridlösning kommer vara det nya normala för att bedriva utbildning inom vuxenutbildningen framöver för att möta de behov som finns.

Gymnasieskolan

Vid skolstart höstterminen 2021 kommer gymnasieskolorna att bedriva full närundervisning i skolornas lokaler. Om det behövs utifrån aktuellt smittskyddsläge eller lokala behov finns fortsatt möjlighet till fjärr- eller distansundervisning utifrån den tillfälliga förordningen om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Kalmarsunds gymnasieförbund har en kontinuerlig dialog med smittskyddsläkaren i Kalmar län och kommer utifrån rådande läge fatta beslut om hur undervisningen kommer att organiseras. Gymnasieförbundet kommer att fortsätta organisera skolverksamheten på ett smittsäkert sätt samt att se till att alla elever får den stöttning som är nödvändig. Vi behöver alla ta ett fortsatt stort ansvar för att inte öka smittspridningen genom att följa lokala och allmänna råden.