GYF / Nyhetslista / Motorbranschcollege

Lars Kagg är certifierat motorbranschcollege

Publicerad: 2018-10-25 08:37 Deltagare vid certifieringscermonin

I september blev Lars Kaggskolans fordonsprogram utsett till motorbranschcollege. Under pompa och ståt hade organisationen Motorbranschcollage och Lars Kaggskolan arrangerat en mäktig certifieringscermoni.

Lars Kaggskolan är femte skolan i landet att certifieras som Motorbranschcollege (MBC). I och med certifieringen har skolan fått en kvalitetetsstämpel på att deras fordonsutbildning håller god kvalité och är godkänd av motorbranschen.

Certifieringscermonin inleddes av MBC's Marcus Ölin hälsade alla välkomna och därefter höll IF Metall ett kort anförande om MBC's arbete och uppdrag. Därefter berättade Kalmarsunds gymnasieförbund styrelseordförande Dzenita Abaza om vad detta betyder för gymnasieförbundet, Lars Kaggskolan och regionen. Därefter delades certifieringsdiplom och gåvor ut till programmets rektor Märit Truuts och lärarna på fordons- och trnasportprogrammet. 

 

Certifieringen visar att Lars Kaggskolan uppfyller sex kriterier som säkerställer utbildningens kvalitet gentemot motorbranschens krav. Motorbranschcollege är ett kvalitetsledningssystem med sex kriterier för fordonstekniska gymnasieskolor. Klarar skolan de sex kriterierna certifieras den som Motorbranschcollege. De kriterier som ligger till grund för certifieringen är:

  • Ett motorbranschcollege stärker kompetensförsörjningen
  • Ett motorbranschcollege samverkar med motorbranschen
  • Ett motorbranschcollege arbetar med kvalitetetssäkring och har nöjda elever
  • Ett motorbranschcollege kompetensutvecklar yrkeslärarna
  • Ett motorbranschcollege har ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
  • Ett motorbranschcollege ger eleverna ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

För att göra fordonsteknisk utbildning mer attraktiv för elever och för att kvalitetssäkra innehållet, startades Motorbranschcollage (MBC). Bakom satsningen MBC står Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) och IF Metall. 

Certifieringsdiplomet