GYF / Nyhetslista / FaR

FaR - Fysisk aktivitet på recept

Publicerad: 2021-06-14 22:13

EMI, elevhälsans medicinska insats, kan vara en del i ett pussel av samverkan för att stödja elever kring en ökad fysisk aktivitet och därmed kunna hjälpa till att arbeta hälsofrämjande med elever på gymnasieskolorna i Kalmar.

Dagens barn- och ungdomar blir mer och mer stillasittande internationellt och nationellt. WHO, World Health Organisation, arbetar globalt med en handlingsplan gällande ökad fysisk aktivitet och långvarigt stillasittande. Folkhälsomyndigheten i Sverige har deltagit i processen som nationellt samordnande myndighet. Under våren 2021 lanserade Folkhälsomyndigheten svenska riktlinjer för ökad fysisk aktivitet och minskat långvarigt stillasittande. Dessa riktlinjer ska utgöra ett stöd för verksamheter som arbetar med fysisk aktivitet.

Metoden har sedan 2015 börjat att användas inom skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete i hela Sverige. Genom att arbeta med FaR används olika kompetenser där den behövs och blir en tydlig och strukturerad del i helheten i arbetet med att öka den fysiska aktiviteten för våra barn och unga.

Till höstterminen 2021 börjar EMI med att implementera FaR i Kalmarsunds gymnasieförbund. Vi kommer att vara en skolsköterska på varje skolenhet som inleder arbetet med FaR i form av ett Pilotprojekt, där även Kalmar kommuns grundskolor medverkar. Pilotgruppen kommer att träffas med jämna mellanrum i form av Workshops. Därefter är det meningen att det ska ske en större utvärdering och vi kommer kunna starta upp arbetet med FaR fullt ut med alla skolsköterskor i KSGYF. Arbetet kommer sedan fortlöpande att utvecklas, anpassas och arbetas med för att ge så goda resultat som möjligt.

elever spelar volleyboll
 

Målet med FaR är att stötta elever och öka elevers fysiska aktivitet. Att ge stöd till att hitta aktivitetsrutiner som passar utifrån deras individuella förutsättningar. På sikt ska aktiviteten ske som en del i elevens vardag.

Den målgrupp av elever som omfattas av FaR är elever med otillräcklig fysisk aktivitet, elever som är motiverad till att öka sin fysiska aktivitet, elever som har möjlighet att utöva fysisk aktivitet utanför hälso-sjukvården och även de som behöver mer stöd för att öka sin fysiska aktivitet än vad skolpersonal kan erbjuda i ordinarie verksamhet.

All legitimerad personal får skriva ett FaR. Inom elevhälsan är det skolsköterskan som bedömer om ett recept ska förskrivas. Ett gemensamt mål för skolan är att identifiera och motivera elever som skulle gynnas av att få ett FaR föreskrivet. En framgångsfaktor i detta arbetet är att vi samarbetar inom elevhälsan och med skolans personal.

Det fantastiska med FaR blir att det även kommer att finnas "en röd tråd" från 6-åring till 20-åring i och med att grundskolan i Kalmar kommun startar samtidigt med oss i Kalmarsunds gymnasieförbund.

EMI ser med spänning och tillförsikt fram emot att FaR ska kunna användas till elever för att kunna stödja, främja och förebygga. EMI vill kunna använda denna metod till de elever som har något slags behov av stöd, där ökad fysisk aktivitet kan vara en del av något som kan ge positiv effekt.

Anna Jansons (skolsköterska LK, FaR pilotprojekt) & Cecilia Wernersson (skolsköterska JN, samordnare/MLA i KSGYF & FaR pilotprojekt)