GYF / Nyhetslista / FAQ

FAQ

Publicerad: 2020-03-18 10:38 FAQ

Här finns frågor och svar kring undervisningen, skolrestaurangen, kollektivtrafiken m.m. under hösten 2020 med anledning av coronaviruset.

Här kan du läsa mer om:

Studenten

Fråga: Kommer examensfirandet för åk 3 att ställas in eller att förskjutas?
Svar: Planeringen för årets studentutspring är påbörjad. I dagsläget kan vi tyvärr inte ge några exakta besked om studenten. Vi kommer att livesända studentutspringet för att alla som vill ska kunna ta del av utspringet digitalt då det inte finns möjlighet att samlas på skolgårdarna med tanke på den höga smittspridning som råder i samhället just nu.  Vi vet inte hur coronapandemin kommer att utveckla sig, vilket gör det svårt att planera saker flera månader i förväg.Så fort vi har mer information återkommer vi. Just nu är examensdagarna planerade enligt följande:

9 juni - Stagneliusskolan
10 juni - Lars Kaggskolan
11 juni - Jenny Nyströmsskolan

Fråga: Hur blir det med studentflaken?
Svar: Frågan ägs av Transportstyrelsen som meddelade den 14 december 2020 att de förlänger sitt förbud mot studentflak under första halvåret 2021. Läs mer hos transportstyrelsen.

Undervisning vårterminen 2021

Fråga: Ska undervisningen ske på plats eller på distans under vårterminen?
Svar: 
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Regeringen och Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om att gymnasieskolorna ska bedriva sin undervisning delvis på distans eller fjärr för att minska smittspridningen i samhället. Gymnasieförbundets gymnasieskolor tillämpar detta med några undantag för:
- praktiska moment som inte kan skjutas upp
- andra examinationer som inte går att genomföra på distans
- elever på introduktionsprogram inkl. språkintrodukion
- elever som är i övrigt sårbara vid fjärr- eller distansundervsning
- elever på gymnasiesärskolan
- elever på AST-enheten

Kontakta gärna din skola/lärare för information om vad som gäller för ditt program eller din klass då det kan skilja sig åt mellan gymnasieskolorna.

Vuxenutbildningen
Utgångspunkten är att elever på vuxenutbildningen ska ha fjärr- eller distansundervisning. Undantag är de elever som skolan bedömer behöver ha närundervisning för att klara av sina studier. 

Fråga: Hur ska ni göra för att eleverna ska hålla avstånd?
Svar: Gymnasieförbundet och våra skolor kommer att följa Folkhälsomyndighetens, Skolverkets samt arbetsplatsens rekommendationer utifrån lokala förutsättningar. Det kan t.ex. handla om att öka avståndet mellan sittplatser i klassrum och matsalar, undvika stora samlingar av elever och informera alla elever om smittspridningen och hur de kan minska smittspridningen i skolan, samt ha extra städning i alla lokaler och öka tillgången av handsprit. 

Fråga: Vad gäller för undervisning för mig som går på komvux?
Svar: Vuxenutbildningen ska bedrivas via fjärr- eller distansundervisning med undantag för vissa kurser. Ta kontakt med din skola för mer information om hur de kommer att bedriva undervisning specifikt för din kurs/utbildning.

Fråga: Nu har vi en ökad smittspridning i vår region. Varför går vi inte över helt till fjärrundervisning?
Svar: Just nu finns inget nationellt beslut om fjärrundervisning för gymnasieskolorna utan det är upp till varje reion och huvudman att fatta beslut. De beslut som tagits om fjärrundervisning på våra skolor omfattar de flesta gymnasieelever med undantag för praktiska moment som inte kan skjutas upp, andra examinationer som inte går att genomföra på distans, elever på introduktionsprogram inkl. språkintrodukion, elever som är i övrigt sårbara vid fjärr- eller distansundervsning, elever på gymnasiesärskolan och elever på AST-enheten.

Anledningen till att det kan se olika ut på olika skolor är kopplat till de utbildningsmoment som finns inom de specifika programmen. Exempelvis finns det på NA- och TE-programmet laborationsmoment och på yrkesprogrammen finns det praktiska lektioner som behöver genomföras för att eleverna ska klara sina kurser.

upp

Skolrestaurangen

2020-12-22
Fråga: Hur ska ni förhindra trängsel och smittspridning i skolrestaurangen?
Svar: Vi har utökat lunchschema till mellan kl. 10:30-13:45. Vi har markeringar i golv som påminnelse om att hålla avstånd. Vi har ökad tillgång till handsprit vid in- och utgångarna i restaurangerna. De åtgärder som gjorts i skolrestaurangerna kan ni läsa i sin helhet här.

upp

Elevhälsan

2020-08-17
Fråga: Hur kommer jag i kontakt med elevhälsan?
Svar: Elevhälsan arbetar som vanligt, men på distans. Om du som elev eller vårdnadshavare vill ha kontakt med någon i elevhälsan hittar du kontaktinformation till skolsköterska, skolkurator, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog och speciallärare via fliken “Kontakt” på skolans hemsida. Om du tar kontakt med elevhälsan via mail eller sms, tänk på att skriva kortfattat på grund av sekretess så ringer de tillbaka till dig.

Fråga: Vart vänder jag mig om jag behöver mer hjälp med mina studier?
Svar: I första hand vänder du dig till din lärare som kan hjälpa dig med extra anpassningar. Om du behöver mer hjälp eller ytterligare stöd så har varje skola specialpedagoger och speciallärare som din lärare kan hjälpa dig att komma i kontakt med.

upp

Kollektivtrafiken
 

2020-12-22
Fråga: Hur blir det med kollektivtrafiken? 
Svar: Trafiken inom Kalmar länstrafik rullar på som vanligt. Det är viktigt alla följer Folkhälsomyndighetens och Region Kalmars rekommendationer. Om du åker kollektivt så tänk på att inte gå på bussar som redan är fullsatta. I de flesta fall kommer det en förstärkningsbuss strax efter eller, om du har möjlighet, ta en tidigare eller senare buss. Om du är sjuk ska du stanna hemma. 

Fråga: Ska vi ha munskydd när vi åker till skolan med kollektivtrafien?
Svar: Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken på vardagar mellan kl. 7-9 på morgonen och kl. 16-18 på eftermiddagen.

Det här gäller kring munskydd i kollektivtrafiken från den 7 januari 2021:

  • Bär munskydd om du är född 2004 eller tidigare. Det vill säga om du är över 16 år.
  • Bär munskydd på vardagar i rusningstrafik mellan kl. 7-9 på morgonen och kl. 16-18 på eftermiddagen.
  • Du ansvarar själv för att skaffa ett munskydd.

Läs mer på klt.se

Fråga: Hur blir det med mitt busskort? 
Svar: Busskorten gäller för vårterminen för dig som är berättigad till detta. Mer info finns hos din skolas expedition. 

upp

Nationella prov

2020-12-22
Fråga: Hur blir det med nationella prov? 
Svar: Skolverket har meddelat att de nationella proven i gymnasieskolan och på komvux (gymnasial nivå) och sfi ställs in för våren 2021.


upp

Om jag blir sjuk

Fråga: Vad gör jag om jag är förkyld men inte hostar eller har problem med lungorna?
Svar: I dagsläget vill vi att både elever och personal som har förkylningssymptom stannar hemma för att minska smittspridningen. Du som elev sjukanmäler dig på vanligt sätt.

upp