GYF / Nyhetslista / Louise och Ellen vann jämställdhetspriset

Louise och Ellen vann jämställdhetspriset

Publicerad: 2022-12-09 11:01

Varje år delar vi ut ett jämställdhetspris och i år gick priset till Louise Bergman, lärare på Axel Weüdelskolan och Ellen Waldén, lärare på Lars Kaggskolan. De blev firade idag på förbundskansliet och fick dela på prissumman 15 000 kronor.

Övergripande motivering

De två nominerade har med sitt engagemang och driv i jämställdhets- och hbtqi+-frågorna verkat för att utveckla organisationen på olika sätt i: pride-gruppen, det centrala jämställdhetsnätverket och det dagliga arbetet. Båda har en kompetens i frågorna och ett förhållningssätt gentemot eleverna med fokus på att bryta stereotypa normer och föreställningar.

Vem får priset?

Priset delas ut till en eller flera personer som arbetar på ett sätt som förstärker det hållbara jämställdhetsarbetet på våra skolor. Arbetet måste ske inom skolans verksamhet och undervisning.

Juryn

Juryn består av det centrala jämställdhetsverket och förbundets arbetsutskott. I år kom det in 161 stycken nomineringar.

Läs mer om jämställdhetspriset på vår webbplats: Jämställdhetspriset